O projektu MDOŠ

Projekt MDOŠ (mh2net do škol, školek a knihoven) je projektem o.s.mh2net, které ho zaštiťuje.

Co zapojením do projektu MDOŠ školy a školky získají?

Sečteno a potrženo - zcela ZDARMA získáte pro školu připojení, webový prostor pro Vaše stránky a emailový server.


Představení o.s.mh2net

Občanské sdružení mh2net působí v oblasti Mnichova Hradiště a blízkého okolí od roku 2003. Mezi základní cíle sdružení patří využití informačních a komunikačních technologií pro šíření vzdělanosti, kultury a odstraňování informačních bariér. Z tohoto důvodu umožňujeme v rámci projektu MDOŠ bezplatné připojení k síti školám. Síť občanského sdružení mh2net pokrývá převážnou část Mnichova Hradiště a okolních obcí. Základ naší infrastruktury tvoří nejen laserová pojítka, ale taktéž pojítka v pásmech 76GHz, 10GHz a 5GHz. Jako jediní taktéž provozujeme vlastní optickou datovou síť. Hlavní bod sítě je napojen na uzel NFX z.s.p.o. v Praze v Sitel telehouse licencovaným 11GHz pojítkem, které navazuje na optickou datovou síť. Prostřednictvím NFX z.s.p.o., jehož je o.s.mh2net členem, je dále zajišťována konektivita peeringem do NIX (Praha), DE-CIX(Frankfurt), AMS-IX(Amsterdam) a LYNX(Londýn). Ostatní IP transit je zajištěn nadnárodní společností TeliaSonera a záloha pak skrze síť společnosti Tiscali. NFX z.s.p.o. je dále členem RIPE NCC z čehož plyne takřka neomezená možnost veřejných IP adres. Celá naše síť je v současné době připojena rychlostí 150Mbit FD, kterou lze kdykoliv flexibilně dle potřeb navýšit.